ANDetectius

Frau en les baixes laborals

Home »  Sin categoría »  Frau en les baixes laborals

Frau en les baixes laborals

On de gener 4, 2018, Posted by , In Sin categoría, With No Comments

FRAU EN LES BAIXES LABORALS

El frau en les baixes laborals i l’absentisme laboral en general ha de ser un fet del qual prenguem consciència. És important tant per la salut econòmica com moral de la nostra societat. I li hem de donar la importància que té, que no és poca. A causa d’aquest frau, tant les empreses com l’administració en surten perjudicades i, de retruc, la resta de la societat del nostre petit país.

Aquest frau consisteix quan un treballador d’una empresa es troba en situació de baixa mèdica o incorre en una situació d’absentisme laboral quan no compleix els condicionants previstos per trobar-se en aquesta situació. Això genera un gran malbaratament dels recursos econòmics. Malbaratament tant per l’empresa perjudicada com de l’Administració. Per aquest frau han de dedicar grans recursos per mantenir econòmicament aquesta persona (encara que no estigui produint a l’empresa), substituir aquesta persona per una altra al lloc de feina, pagar els tractaments mèdics (quan potser no els necessita), etc.

QUE DIU LA LLEI?

La Llei 35/2008 del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, ja preveu que es pugui acomiadar a un treballador sense satisfer cap compensació econòmica ni sense preavís quan es compleixin uns determinats requisits, que s’exposen a l’article 104 d’aquesta llei (corresponent a les faltes molt greus). Concretament al punt 9 de l’article 104 s’especifica:

“9. Al·legar una malaltia o un accident simulats per no assistir a la feina. S’inclouen en aquest supòsit el cas en què la persona treballadora en situació d’incapacitat temporal realitza treballs de qualsevol tipus per compte propi o per compte d’altri, i també tota manipulació, engany o conducta personal inconseqüent que comporti una prolongació de la situació de baixa.”

Com és lògic, aquest frau s’ha de poder demostrar, doncs el treballador té dret a impugnar el seu acomiadament judicialment i, sense proves, serà molt difícil, per no dir impossible, que el Batlle corresponent doni la raó a l’empresa.

És en aquest punt on té valor la nostra feina. Com a Detectius Privats estem autoritzats legalment a realitzar investigacions sobre les persones que cometin aquest frau. En aquest cas concret el nostre client seria l’empresari o l’empresa. Com a ocupador de la persona que està cometent el frau laboral, està legitimat per encarregar aquesta investigació. És a dir, té dret de defensar-se davant aquest atac als seus drets com a empresa o empresari. I, com dèiem anteriorment, la llei empara als Detectius Privats per poder realitzar aquesta investigació.

QUINA ÉS LA NOSTRA FUNCIÓ?

Un cop el client ens contracta, a ANDetectius estudiem el seu cas concret. La finalitat és poder orientar a l’empresa si és viable realitzar la investigació. En cas afirmatiu plantejarem l’opció més viable per poder obtenir un resultat positiu en la investigació. En aquest plantejament tenim en compte un factor tan important com és maximitzar la rendibilitat de la inversió que fa el nostre client. Per fer-ho reduïm les despeses innecessàries que no aporten un valor afegit a la investigació. D’altra banda ens centrem en aquells aspectes que sí poden donar un resultat positiu per als interessos del nostre client.

Un cop finalitzada la investigació realitzem un informe amb les proves obtingudes. Aquest informe es pot presentar a les institucions judicials, per tal que el Batlle valori la importància d’aquestes proves. En el cas en què detectem un frau, sempre que sigui possible, aportarem imatges o d’altres proves que demostrin la irregularitat i donin força al nostre informe. Si és necessari, acudirem a la Batllia per tal de ratificar l’informe presentat.

Per a més informació, podeu contactar-nos a investigacio@andetectius.com

També al nostre apartat de contacte: https://andetectius.com/contacte/

En aquest enllaç podeu trobar més informació, sobre un article on s’explica aquesta situació al mercat laboral espanyol, on entrevisten a un company d’una agència d’investigació espanyola:

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-01-04/detectives-fraude-falsa-baja-laboral_1298646/

Comments are closed.