ANDetectius

Serveis d’investigació

Home »  Serveis d’investigació

ANDetectiusQUINS SERVEIS OFEREIX ANDETECTIUS?

Els serveis que oferim com a Detectius Privats són molt variats. Varien en funció de si el nostre client és una persona particular que vol obtenir informació relativa al comportament d’un familiar, si vol localitzar alguna persona o si té alguna altra necessitat. Si el nostre client és una empresa, oferim uns serveis adaptats a les necessitats empresarials que pugui tenir, de tal forma que la ràtio inversió/resultat sigui la més favorable al nostre client. D’altra banda si el nostre client és un bufet d’advocats, oferim uns serveis adaptats per tal que puguin tenir una major informació per defensar els interessos dels seus clients.

En qualsevol dels casos, que es troben detallats al final d’aquesta pàgina, treballem sempre amb el màxim respecte a la llei vigent.

 

QUINS SERVEIS PODEM OFERIR LEGALMENT?

Segons la llei vigent actual al Principat d’Andorra, com a Detectius Privats estem facultats a realitzar investigacions particulars o empresarials. Només hi ha una excepció. Aquella que refereix a la prohibició d’investigar delictes penals si no disposem d’una autorització prèvia per part del Batlle.

Perquè no podem realitzar investigacions de delictes penals lliurement? S’entén que aquesta necessitat està coberta pel Cos de Policia d’Andorra (i que al nostre país fan una molt bona feina). Com dèiem prèviament, com a Detectius Privats només podríem realitzar una investigació sobre un delicte penal en el cas en què Batllia ens autoritzi prèviament a fer-la. Alguns exemples de delictes penals són els delictes contra la vida humana, abusos sexuals o delictes de contraban. Tot i així, podríem realitzar investigacions sobre aquests delictes amb l’autorització prèvia de Batllia.

 

SOC UNA PERSONA PARTICULAR, QUINS SERVEIS PUC CONTRACTAR?

Controls familiars: Infidelitats, controls parentals, control de persones grans, control de familiars per detectar addiccions, etc.

Altres serveis: Localització de persones, localització de deutors, detecció de possibles fraus, control del servei domèstic, etc.

Pot accedir a la pàgina corresponent per veure una major explicació sobre els serveis particulars clicant aquí

 

SOC UNA EMPRESA, QUINS SERVEIS PUC CONTRACTAR?

Informes prelaborals, absentisme laboral, compliance, intel·ligència estratègica, investigació corporativa, competència deslleial, furts interns, fraus, informes de solvència, etc.

Investigacions tecnològiques: Forensics, espionatge industrial i contraespionatge.

Podeu veure una major explicació clicant aquí

 

SOC UN ADVOCAT, QUINS SERVEIS PUC CONTRACTAR?

Situacions familiars com són divorcis o disputa de la custòdia de menors. Localització de béns procedents d’una herència, etc.

Defensa d’interessos empresarials: com són furts interns a una empresa, localització de deutors i localització de béns, verificar dades d’un sinistre. Forensics i compliance.

Podeu obtenir més informació clicant aquí