ANDetectius

Investigacions empresarials

Home »  Serveis d’investigació »  Investigacions empresarialsANDetectius


INVESTIGACIONS EMPRESARIALS

Investigacions empresarials que poden ser del seu interès. Comprovi quin servei s’adapta a les seves necessitats:

 • Investigacions prelaborals:

Obtingui informació rellevant sobre l’experiència laboral del candidat, conseller o soci que es vol incorporar a l’empresa.

 • Absentisme laboral:

Comprovi si el seu treballador no compleix amb les seves obligacions laborals.

 • Baixes fingides:

Conegui si el treballador es troba fingint o allargant una baixa mèdica.

 • Furts Interns:

Monitoritzi la situació real de l’empresa, comprovant si algun dels treballadors realitza furts de material o béns de l’empresa.

 • Client misteriós:

Faci una valoració externa de la qualitat dels serveis que s’ofereixen en la seva empresa.

 • Control de mercaderies i comercials:

Esbrini perquè desapareixen mercaderies o perquè baixa el rendiment de l’equip comercial.

 • Intrusisme i competència deslleial:

Conegui si existeixen competidors que no disposen dels permisos i llicències per oferir els seus serveis.

 • Localitzar un deutor:

Conegui on es troba un deutor i la seva situació econòmica.

 • Notificar una reclamació de deutes:

Entreguem les notificacions en nom seu per garantir que el deutor rep la notificació.

 • Informes de proveïdors i clients:

Tingui la màxima informació dels seus proveïdors i clients.

 • Patents i marques:

Obtingui informació fiable si han vulnerat una patent o marca registrada.

 • Intel·ligència corporativa:

Fugues d’informació, espionatge industrial i contraespionatge, sabotatges, disputes accionarials, atacs digitals, etc.

 • Digital Forensics:

Investigacions digitals dins l’empresa.

 • Seguretat digital:

Analitzem i comprovem la seguretat a escala informàtica i digital. Portem al límit la seva capacitat de defensar-se per trobar les seves vulnerabilitats digitals.

Contacti amb nosaltres per ampliar informació. Ens trobem a la seva disposició.