ANDetectius

Investigacions particulars

Home »  Serveis d’investigació »  Investigacions particulars

ANDetectius
INVESTIGACIONS PARTICULARS

Investigacions particulars i de caràcter familiar que podem oferir als nostres clients. Garantim una confidencialitat absoluta amb els nostres clients, per a la seva tranquil·litat i per a l’èxit de la investigació.

Serveis particulars més demandats:

  • Infidelitats:

Descobreixi si està sent víctima d’una infidelitat per part de la seva parella.

  • Custòdia de menors:

Conegui si es compleixen les condicions establertes en els acords de custòdia de menors, així com si els infants reben l’atenció necessària per l’altra part implicada.

  • Investigacions prematrimonials:

Obtingui informació fiable de la seva parella com a pas previ a iniciar el procès matrimonial, així com del seu passat.

  • Violència de gènere:

L’ajudem a obtenir proves d’aquesta violència i a garantir que es compleix l’ordre d’allunyament.

  • Localització de persones:

Localitzem a persones desaparegudes. Sigui per raons familiars o per raons econòmiques.

  • Addiccions:

Comprovem si un familiar o persona important per a vostè pateix alguna addicció que fa variar la seva actitud.

  • Control parental:

El seu fill/a ha variat la seva actitud de forma perillosa? Ha anat a estudiar a l’estranger i pateix per la seva seguretat o per les males influencies que pugui tenir? Nosaltres el podem fer sortir de dubtes amb una investigació adaptada a aquestes situacions.

  • Control del servei domèstic:

Investigacions adaptades especialment per al control del servei domèstic i personal que s’encarrega de l’atenció a les persones grans o als infants.

  • Herències:

Conegui tota la informació dels béns disponibles a causa d’una herència. Comprobi si algun familiar ha patit la seva defunció i quina part de l’herència hauria de rebre.

  • Localitzar un deutor:

Localitzem els seus deutors, així com fem un estudi de la viabilitat econòmica d’iniciar una reclamació.

CONTACTI AMB NOSALTRES

Contacti amb nosaltres per rebre més informació d’aquestes investigacions. Adaptem els nostres serveis a les necessitats dels nostres clients.

Per a qualsevol altra investigació que necessiti, estudiarem amb vostè la viabilitat de portar-la a terme. No dubti en contactar-nos.