ANDetectius

Un abans i un després per als detectius privats. Una sentència extrapolable a Andorra?

Home »  Blog »  Un abans i un després per als detectius privats. Una sentència extrapolable a Andorra?

Un abans i un després per als detectius privats. Una sentència extrapolable a Andorra?

On de febrer 20, 2024, Posted by , In Blog, With No Comments
Sentència del Tribunal Suprem d'Espanya 551/2023

Sentència del Tribunal Suprem d’Espanya 551/2023: Impacte en la investigació privada a Andorra

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM D’ESPANYA 551/2023

El passat 12 de setembre de 2023, el Tribunal Suprem d’Espanya va dictar la Sentència 551/2023, una sentència que ha generat gran expectació en el sector de la investigació privada.

En aquest article, analitzarem les claus de la sentència i el seu impacte en la feina dels detectius privats i si aquesta sentència és extrapolable a Andorra.

QUÈ ES VA RESOLDRE A LA SENTÈNCIA 551/2023?

Antecedents del cas:

Un treballador va ser acomiadat disciplinàriament per la seva empresa. L’empresa va al·legar com a motiu de l’acomiadament l’incompliment del treballador de les seves obligacions contractuals, basant-se en proves obtingudes per un detectiu privat contractat per l’empresa.

El treballador va impugnar l’acomiadament, al·legant que les proves obtingudes pel detectiu privat eren invàlides per vulnerar el seu dret a la intimitat.

Qüestions controvertides:

Els principals punts a dilucidar pel Tribunal Suprem eren:

– Validesa de les proves obtingudes per un detectiu privat en l’àmbit laboral.
– Possible vulneració del dret a la intimitat del treballador.
– Límits a l’actuació dels detectius privats.

ARGUMENTS DE LES PARTS:

L’empresa argumentava que les proves obtingudes pel detectiu privat eren vàlides i podien ser utilitzades en el procés judicial, ja que s’havien obtingut de forma legal i sense vulnerar els drets del treballador.
El treballador, per la seva banda, sostenia que les proves eren invàlides per vulnerar el seu dret a la intimitat, ja que el detectiu privat havia realitzat un seguiment i vigilància sense el seu consentiment.

FONAMENTS JURÍDICS DE LA SENTÈNCIA:

El Tribunal Suprem, en la seva anàlisi, va ponderar els drets en conflicte: el dret a la intimitat del treballador i el dret de l’empresa a obtenir proves per defensar els seus interessos.

Conclusions de la sentència:

El Tribunal Suprem conclou que les proves obtingudes per un detectiu privat en l’àmbit laboral són vàlides, sempre que es respectin els drets fonamentals del treballador, com el dret a la intimitat i a la protecció de dades.

Per a això, s’han de complir els següents requisits:

– El detectiu privat ha d’actuar amb professionalitat i diligència, i d’acord amb la legalitat vigent.
– L’empresa ha d’acreditar que les proves obtingudes pel detectiu privat són necessàries i rellevants per al procés judicial.

IMPACTE DE LA SENTÈNCIA:

La Sentència 551/2023 és una victòria important per al sector de la investigació privada, ja que clarifica i legitima l’ús de les proves obtingudes per detectius en els processos judicials.

No obstant això, la sentència també estableix importants límits a l’actuació dels detectius privats, amb la finalitat de protegir els drets fonamentals dels ciutadans.

En definitiva, la Sentència 551/2023 suposa un pas endavant per a la professionalització del sector de la investigació privada a Espanya.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ A ANDORRA?

Per respondre a la pregunta de si una sentència com aquesta podria donar-se a Andorra amb les lleis vigents, cal analitzar els fonaments legals i la jurisprudència existent al Principat. Tot i que Andorra té un sistema legal propi i independent, potser es podrien veure similituds amb la jurisprudència d’Espanya en determinats aspectes, especialment si hi ha acords internacionals o influència legal compartida.

A Andorra es veurien involucrades les següents lleis (molt similars a les espanyoles):

A Andorra, hi ha diverses lleis que regulen aquestes àrees específiques:

1. Relacions Laborals:
– La Llei 31/2018 regula les relacions laborals, incloent aspectes com els contractes de treball, els drets i deures dels treballadors i empresaris, i altres qüestions relacionades amb l’àmbit laboral.

2. Protecció de Dades Personals:
– La Llei 29/2021 regula la protecció de dades personals a Andorra. Aquesta llei s’harmonitza amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea i derogant l’anterior Llei 15/2003.

3. Actuació dels Detectius Privats:
– La Llei 8/2022 regula la seguretat privada, incloent les funcions dels detectius privats, empreses de seguretat i altres aspectes relacionats amb la seguretat privada.
– Aquesta llei requereix que els detectius tinguin una llicència governamental per exercir aquesta activitat.

A Andorra, com a territori amb una economia dinàmica i una forta presència empresarial, és possible que sorgeixin casos similars als tractats a la Sentència 551/2023. La necessitat de les empreses d’obtenir proves per defensar els seus interessos podria conduir a l’ús de detectius privats, com passa en molts altres països. No obstant això, la validesa d’aquestes proves i els límits a la seva obtenció estaran determinats per la legislació i la jurisprudència andorrana.

A Andorra, el respecte als drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la intimitat i a la protecció de dades, és una qüestió crucial. Això implica que els tribunals andorrans podrien adoptar un enfocament similar al Tribunal Suprem d’Espanya en casos similars, buscant equilibrar els interessos en conflicte i establir directrius clares per a l’actuació dels detectius privats.

Els requisits establerts per la Sentència 551/2023 del Tribunal Suprem d’Espanya, com l’actuació professional dels detectius privats i la necessitat que les proves obtingudes siguin rellevants per al procés judicial, podrien ser considerats com a bons principis per aplicar a casos similars a Andorra

Necessiteu l’ajuda d’un detectiu privat?

A ANDetectius, estem especialitzats en oferir serveis d’investigació professional i d’alta qualitat. Disposem d’una àmplia formació i capacitació, així com una àmplia experiència en el sector.

Si necessiteu assessorament o ajuda en un cas legal, no dubteu a contactar-nos.

Seguiu els nostres canals de Whatsapp i Telegram

Comments are closed.